Nätbutiken för cyklar
Lämna vardagen bakom dig | Återupptäck dig själv på nya stigar
100 dagars öppet köp, fri retur
Fri frakt 490 kr
20,000 Produkter 400 Märken

I. Kontakt

Denna policy gäller databehandling från:

Addnature AB
Uddvägen 7
13154 Nacka
Sweden

E-Mail: service[at]addnature.com
Tel: 08-4030 4703
Fax: 08-545 94 803

Hemsida: https://www.addnature.com

Dataskyddsansvarig för Internetstores kan kontaktas på angiven adress. Vänligen adressera till Datatillsynsman: Maren Frey. Eller via e-post till privacy[at]addnature.com.

II. Behandling av persondata, typ och syfte

1. Webhosting

För denna hemsida använder vi webhosting-tjänsten Salesforce Commerce Cloud från Salesforce.com. Inc, The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105 (hädanefter: "Salesforce"). Salesforce lagrar denna hemsida på sina servrar (hosting). För att underhålla en hemsida krävs användande av en webhosting tjänst. Användandet av Salesforce görs enligt Art. 6 (1f) GDPR på grund av vårt rättfärdigade ekonomiska intressen i att ge erbjudanden på denna hemsida. Med denna hosting behandlar Salesforce personlig data från dig, vilket genereras från följande åtgärder från användaren:

 • När hemsidan besöks;
 • När en beställning läggs som gäst;
 • När ett användarkonto skapas;
 • När anmälan till nyhetsbrevet görs;
 • När kontaktformuläret används.

Vi har tagit fram ett orderhanteringskontrakt med Salesforce för användandet av Commerce Cloud. Genom detta kontrakt säkerställer Salesforce att de använder datan i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och garanterar skydd av rättigheterna till datan. Vidarebefordringen av datan till Salesforce görs enligt basis på den bindande interna dataskyddsförordningen hos Salesforce enligt art. 46 (2b), 47 GDPR (Så kallad Corporate Binding Rules) och även den standardiserade dataskyddsklausulen från Europakommisionen enligt art. 46 (2c) GDPR. Båda regelverken ankras i Salesforce Data Processing Addendum, vilket vi har uppdagat med Salesforce. Dessutom är Salesforce Commerce Cloud certifierad enligt tillförlitliga säkerhetsstandarder, inklusive PCI-DSS, SOC2, ISO 27001.

För vidare information om dataskydd i relation till Salesforce Commerce Cloud, se Salesforce dataskyddsförordning.

2. Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida https://www.addnature.com/, kommer din webbläsare automatiskt skicka viss information till vår hemsidas server. Denna information kommer tillfälligt att lagras i en så kallad log-fil. Följande data kommer automatiskt att samlas in och lagras innan den raderas från log-filerna efter 52 dagar, och sedan raderas helt efter minst 2 månader framöver.

 • IP-Adresser datorn du använder,
 • Datum och tid för förfrågan
 • Namn och URL från fil,
 • Inkommen hemsideförfrågan (Referrer-URL),
 • Webbläsare, version och annan information skickad av webbläsaren (såsom datorns operativsystem).

Vi behandlar denna data för följande syften:

 • För att försäkra en sömlös anslutning till hemsidan,
 • För att försäkra att hemsidan är användarvänlig,
 • För att försäkra hemsidans säkerhet och stabilitet,
 • För att lokalisera och förhindra attacker på vår hemsida,
 • För att förbättra hemsidan,
 • För ytterligare statistiska och administrativa syften.

Den rättsliga basis för denna datahantering förses enligt Art. 6 (1f) GDPR. Våra ärliga intressen etableras från syftena för datahantering enligt ovan.

Vi använder inte data som vi erfodrat för att dra slutsatser om dig som individ. Däremot, i händelsen av en attack mot vår nätverks infrastruktur, kan din IP-adress användas för att försäkra eller försvara rätt i rättsliga mål. Vi använder även cookies och analyserar tjänster när du besöker vår hemsida. Fler detaljer hittar du under (Art. IV och V) i denna integritetspolicy.

3. När du beställer som ’gäst’

HOm du lägger en order som gäst på vår hemsida kommer vi att samla in och behandla följande information:

 • Din titel, förnamn, efternamn,
 • En giltig email-adress,
 • Postadress,
 • Telefonnummer
 • Beroende på betalningssätt: betalningsdata (t.ex. bankkonto)

Denna information är ett tillägg till annan information du ger frivilligt (t.ex. födelsedatum). Vi behandlar denna data för att:

 • Identifiera dig som kontaktpart;
 • Försäkra äktheten av datan;
 • Behandla din betalning;
 • Där det kan gälla, skräddarsy personliga erbjudanden för dig;
 • Behandla garantiärenden och för att försäkra din part i ärenden emot dig;
 • Fastställa ett leveransdatum för din cykel eller telefon.

Databehandlingen genomförs enligt din förfrågan och är i enlighet med art. 6 (1b,1f) GDPR med syftet ovan för utförandet av ett kontrakt, för att ta steg för att utföra ett kontrakt, för att ta steg innan ingåendet av ett kontrakt precis som för våra ärliga intressen.

Vi jobbar med följande specialisttjänster för att skicka transaktionsmail relaterade till dina ordrar och skicka nödvändig information för din order:

Cheetah Digital Germany GmbH; Speditionstraße 1, D-40221 Düsseldorf

Denna tjänstepartner var noggrant utvald och behandlad av oss, är tvingade följa våra instruktioner, och kontrolleras regelbundet, speciellt när det gäller implementationen av passande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda data.

Data förflyttas inte till länder utanför EES.

Persondata som hanteras för denna order kommer att lagras till slutet av garantiperioden och automatiskt raderas direkt efter, utom ifall vi har en skyldighet att lagra data i en längre period enligt art. 6 (1c) GDPR på grund av lagringstider och dokumentationsskyldigheter enligt lag (German Commercial Code [HGB], German Criminal Code [StGB] or German Fiscal Code [A.O.]) eller om du har gett tillåtelse till att datan har lagrats i en längre period enligt art. 6 (1a) GDPR.

4. När du skapar ett kundkonto

När du skapar ett kundkonto i vår webshop, ber vi dig ange följande data:

 • titel, förnamn, efternamn,
 • en giltig mailadress,
 • ett lösenord,
 • din postadress,
 • Telefonnummer,
 • betalningsdata (till exempel ditt kontonummer).

Vi ber även om icke obligatorisk information. Denna data samlas in, lagras och behandlas så att vi kan fortsätta förbättra din individuella köpupplevelse och erbjuda dig underlättande egenskaper i vår webbshop. Dessa inkluderar tillgång till din beställningshistorik, sparade kundvagnar och noteringar inför framtida köp, samt att vi kan:

 • identifiera dig som vår kontraktpartner;
 • kontrollera äktheten i datan som anges;
 • behandla betalningen på din order;
 • skräddarsy personliga erbjudanden för dig;
 • Behandla garantiärenden och för att försäkra din part i ärenden emot dig;
 • Fastställa ett leveransdatum för din cykel genom telefon. (detta är det enda vi använder ditt telefonnummer till.)

Datahanteringen genomförs enligt GDPR art. 6 (1b) och art. 6 (1f) enligt våra ärliga intressen för de tidigare nämnda syftena.

Vi lagrar persondata för registrering och inloggning tills du lämnar in en raderingsförfrågan till oss. Om du lägger in en sådan förfrågan tar vi bara in den nödvändiga informationen för din order om lagring utöver detta är nödvändigt för att fullfölja kontraktet enligt Art. 6 (1b) eller om vi är förpliktigade att lagra datan i en längre tid enligt art. 6 (1C) GDPR enligt lag och dokumentationsförpliktiganden (från HGB, StGB eller AO).

5. Vid skapandet av användarprofiler

När du använder vår webbshop skapar vi en kundprofil för dig med hjälp av din data, i detalj:

 • information om dig
 • statistisk information (t.ex. syfte, frekvens och intensitet på dina besök på hemsidan)
 • vilka erbjudanden och tillverkare du varit inne på
 • resulterande information om dina intressen

Vi använder denna information

 • för statistiska analyser,
 • för marknadsforskning,
 • för att optimera dina tjänster
 • för att skicka skräddarsydda erbjudanden efter dina behov eller antagna behov och därmed inte störa dig med något du inte vill ha eller se.

Denna datahantering är nödvändig enligt art. 6 (1f) GDPR för att sträva efter våra ärliga intressen och nå dessa syften. Dessa syften strävas efter genom att lagra och analysera användardata från onlineområdet på ett pseudonymiserad grund.

Om du motsätter dig analysen och personifieringen av våra tjänster och marknadsföring, vilket du kan göra när du vill, gör att behandlingen av uppgifter kommer att stoppas och din data raderas, om inte vi har ett förpliktigande att lagra den i en längre period enligt art. 6 (1b) GDPR för upptagning av kontraktet eller enligt art. 6 (1c) GDPR enligt retentionsperioden och dokumentationsplikten enligt lag. (German Commercial Code [HGB], German Criminal Code [StGB] or German Fiscal Code [A.O.]).

6. När du använder kontaktformulär/ kundtjänst

Du kan skicka generella frågor via kontaktformulär, på vår hemsida. Förutom din titel, namn och en giltig mailadress, så frågar vi även om ämne och din fråga. Vi behöver den här informationen för att kunna svara på ditt ärende.

Ytterligare personuppgifter såsom din adress, ett ordernummer eller ditt telefonnummer samlas inte in om inte du anger denna information frivilligt.

Databearbetning för syftet att kontakta oss görs i svar till ditt ärende och enligt art. 6 (1b) i GDPR eller för att skydda vårt ärliga intresse enligt art. 6 (1f) GDPR. Våra ärliga intressen är att kunna svara på ärendena som kommer in från våra kunder och därmed ge en funktionerande kundtjänst.

För att kunna behandla ditt ärende jobbar vi tillsammans med den specialiserade tjänsten namngiven nedan, till vilka vi överför persondatan som krävs för detta syfte.

Salesforce Customercare hos Salesforce.com.inc, The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (hädanefter: "Salesforce")

Vi har gått ihop i ett ordehanteringsavtal med Salesforce för användandet av Salesforce Customer Care Software. Genom detta kontrakt försäkrar Salesforce oss med att GDPR följs och skyddar rättigheterna för datan. Vidarebefordring av personlig data till Salesforce enligt art. 46 (2b), 47 GDPR (så kallad Corporate Binding Rules) och standardiserade dataskyddsklausuler från Europakommisionen enligt art. 46 (2c) GDPR. Båda regelverken förankras i Salesforce Databehandlingssregler, i enlighet med Salesforce. I tillägg är Salesforce Commerce Cloud certifierad av tillförlitlig säkerhetsstandard inklusive PCI-DSS, SOC2, ISO 27001.

För mer information om dataskydd i samband med Salesforce Commerce Cloud, vänligen referera till Salesforce användarvillkor.

Den personliga data som vi samlar in för användande av kontaktformulär kommer att raderas efter att ärendet är behandlat, om vi inte är förpliktigade att lagra det under en längre tid enligt art. 6 (1c) GDPR enligt lag och dokumentationsplikter (från HGB, StGB eller AO).

7. I samband med våra nyhetsbrev

Som kund eller intresserad part, vill vi gärna skicka dig vårt nyhetsbrev. Om du är en befintlig kund kommer vi att använda din mailadress för att skicka vårt personanpassade nyhetsbrev om liknande produkterbjudanden. Om du inte är en kund men fortfarande vill få vårt nyhetsbrev behöver vi endast din mailadress för att skicka nyhetsbrevet. Utskicket baseras på ditt medgivande (art. 6 (1a) GDPR) eller, om du är befintlig kund, baserat på våra ärliga intressen i att informera om produktrekommendationer för dig (direkt marknadsföring).

a. Personanpassning

Om du har gett oss ditt medgivande att motta nyhetsbrev (art. 6 (1c) GDPR) utvärderar vi ditt användarbeteende i samband med vårt nyhetsbrev för att kunna skräddarsy vår marknadsföring för dina intressen och för att optimera våra erbjudanden på vår hemsida för dig. För detta syfte använder vi följande specialiserade tjänster för att tolka den personliga datan vi samlat för detta syfte (orderdata, produktsidor, kundvagnsaktivitet):

Oracle DMP der Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065 / USA (hädanefter “Oracle”)

Genom att använda produkten Oracle DMP (tidigare Oracle Responsys Bluekai), möjliggör Oracle möjligheten för oss att presentera relevant och riktat annonseringsmaterial och annonser till dig baserat på dina intressen och användarbeteende på vårt erbjudande och tredjeparts hemsidor, med fokus på att utvärdera ditt hemsidebeteende på olika enheter, t.ex. laptop, smartphone och PC (så kallad cross-device tracking). Dessutom tar vi in statistik över effektiviteten av viss annonseringsmedia (t.ex. hur många som har klickat på eller interagerat med en annons) via den tekniken. För detta syfte använder vi cookies och pixeltaggar på hemsidor som Oracle använder för att kunna analysera och utvärdera ditt användarbeteende (t.ex. klick) på dina enheter. Detta skapar pseudonyma användarprofiler, så kallade ”cookie IDs”, som kan kopplas till dina respektive enheter för ”cross-device profiling” men inte direkt till din person. Datan som samlas in inkluderar icke-personlig användarrelaterad data (t.ex. klick på annonsering, hemsidor, tid och längd på besöket) och icke-personlig data (t.ex. språkinställning, skärmupplösning). De är inte identifierbara för oss.

Vi har sammanställt ett orderhanteringskontrakt med Oracle för användandet av Oracle DMP. Genom detta kontrakt försäkrar Oracle att de behandlar datan enligt GDPR och försäkrar skyddandet av datasubjektets rättigheter. I detta kontext genomförs behandlingen av persondata av Oracle enligt basis på Oracles bindande interna datahanteringsregler enligt art. 46 (2b) paragraf 47 GDPR (så kallade Corporate Binding Rules), Vilka ankras i Oracle European Data Processor Agreement, som tagits fram med Oracle. I tillägg har Oracle implementerat utökade tekniska och organisatoriska åtgärder anpassade för att skydda persondata mot omedveten eller otillåten förstörelse eller omedveten förlust, skada, ändring, otillåten visning eller tillgång. Dessa åtgärder är i enlighet med ISO/IEC 27001:2013 standard.

För mer information om dataskydd i relation till Oracle DMP, vänligen referera till Oracles förordningar och regler.

b. Objekt för personanpassning / avsägande av medgivande / Avprenumerering från nyhetsbrevet:

Du kan ta tillbaka ditt godkännande av personanpassning för vårt nyhetsbrev när du vill genom att skicka oss ett mail till service[at]addnature.com. Om du gör det kommer vi inte fortsätta att skicka personanpassade nyhetsbrev men fortsatt skicka vårt vanliga nyhetsbrev.

I fortsättning är det även möjligt att avprenumerera helt på våra nyhetsbrev, t.ex. via länken i slutet på varje nyhetsbrev. Alternativt kan du skicka en avprenumerationsansökan när du vill genom epost till privacy[at]addnature.com - service[at]addnature.com. Din persondata som samlats in i samband med och enbart för att skicka nyhetsbrev kommer att raderas helt efter avprenumereringen.

8. SurveyMonkey-undersökningar med möjlighet till tackgåva

Vi använder

SurveyMonkey Europe UC, 2:a våningen, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland (nedan kallad "SurveyMonkey"),

för att generera webbaserade online-undersökningar.

Deltagande i onlineundersökningar är frivilligt. När du deltar i en onlineundersökning registreras din IP-adress, operativsystem, enhetstyp och annan personlig information som du anger som en del av undersökningen.

Vi samlar bara in nödvändig information och delar endast dessa uppgifter med tredje part som svar på regler eller domstolsbeslut för att genomföra undersökningen (SurveyMonkey) och, i tillämpliga fall, för att skicka gåvorna.

SurveyMonkey kan samla in data själv. Detta kan vara kontaktinformation, användningsdata, enhets- och webbläsardata, information från "sidtaggar", referensdata och data från tredje part och integrationspartners. Vi har inget inflytande eller kontroll över detta. Du hittar mer information om detta här.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med SurveyMonkey. Genom detta avtal försäkrar SurveyMonkey att de behandlar uppgifterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och säkerställer skyddet för den registrerades rättigheter. Om SurveyMonkey behandlar personuppgifter i USA görs detta på grundval av så kallade standardavtalsklausuler enligt artikel 46 (2c) GDPR, samt andra åtgärder för att skydda dina uppgifter. Se här för mer information.

Den rättsliga grunden för den databehandling som beskrivs ovan är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1a) GDPR.

I princip lagrar vi dina personuppgifter i samband med en undersökning med möjlighet till tackgåva under en rimlig tid från det att den samlas in.

Om du inte samtycker till detta kan du alltid kontakta vår kundtjänst direkt per telefon. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl. Kontakta Internetstores GmbH, Friedrichstrasse 6, 70174 Stuttgart eller via e-post till service[at]addnature.com eller privacy[at]addnature.com med verkan för framtiden.

För mer information om SurveyMonkeys policy för dataskydd och hur den här tjänsten fungerar, se deras integritetspolicy.

Du hittar mer information om kakorna som används på undersökningssidorna här.

III. Överföring av data till tredje part

1. För betalningar

Som en del av slutförandet i kontraktet i enlighet med art. 6 (1b) GDPR, använder vi olika betalningsföretag för att ta emot betalningar. För denna tjänst kan det vara nödvändigt för oss att vidarebefordra persondata som vi samlar in i betalningsprocessen såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, kortuppgifter eller kontouppgifter och transaktionsdata till betalningsföretagen. I vissa fall samlar även betalföretagen in denna data själva.

Inom ramverket för fullgörande av kontraktet i enlighet med art. 6 (1b) GDPR, använder vi betalningsföretagen som listas nedan för behandling av betalningar:

a) Klarna Betala med kort

Vi erbjuder även direktbetalning med kort. För att göra detta behöver du ditt kontonummer, BIC eller bankkod, samt PIN och TAN för din nätbank. Under beställningsprocessen omdirigeras du automatiskt till ett säkert betalningsformulär från Klarna Bank AB ("Klarna"). Omedelbart därefter kommer du att få en bekräftelse på transaktionen. Vi kommer då direkt att motta betalningen. Alla som har en aktiverad nätbank med PIN / TAN-förfarande kan använda direktöverföring med kort som betalningsmetod. Observera att vissa banker ännu inte stöder detta.

b) Klarna Betala Direkt

Om du väljer betalningsmetod för autogirodebitering när du gör din beställning måste du ange dina kontouppgifter (IBAN och BIC), som kommer skickas vidare till Klarna. Betalningsbeloppet betalas med direktdebitering vid ingående av avtalet och kommer att debiteras av Klarna från ditt angivna konto. Debiteringen kommer att ske efter att varorna har skickats. Du kommer att informeras om när detta sker via e-post. Betalningsmetoden för autogirodebitering kräver bland annat en godkänd identitet och kreditkontroll (se nedan under 2.).

c) Klarna Faktura / kreditkontroll

Vi erbjuder dig möjligheten att betala för din beställning på faktura. Genom att göra detta gör vi en förskottsbetalning. När du väljer detta betalningsalternativ skickas dina personuppgifter vidare till:

Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland.

(se Klarnas sekretesspolicy på:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy)

för att bedöma vår kreditrisk.

Klarna gör genom ett kreditföretag en bedömning av kreditrisken och får information och, om nödvändigt, kreditvärdighetsinformation på grundval av matematisk-statistiska procedurer (poängberäkning), vars beräkning bland annat inkluderar adressuppgifter och ditt födelsedatum.

Klarna arbetar med följande kreditföretag:

 • Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, D-80939 München, Tel .: +49 (0) 721-25511-777
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tel .: +49 (0) 2131-109-501, Fax: -557
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel .: +49 (0) 7221-5040-1000, Fax: -1001
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg, Tel .: +49 (0) 40-89803-0, Fax: -777
 • Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf, Tyskland
 • Regis24 GmbH, Wallstraße 58, D-10719 Berlin, Tel .: +49 (0) 30 44350-240, Fax: -249
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, D-81373 München, Tel .: +49 40 89803-0, Fax: -777 / 778
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden (information om dina lagrade data kan erhållas från SCHUFA Holding AG, Consumer Service, P.O. Box 5640, 30056 Hannover).

Insamling, lagring och överföring av dessa uppgifter utförs därför i syfte att kontrollera din kreditvärdighet och i vårt intresse av att undvika betalningsförsummelser och förebygga bedrägerier i enlighet med GDPR art. 6 (1f). Baserat på denna information beräknas en statistisk sannolikhet för kreditförfall och därmed din solvens (kreditvärdighet). Om kreditvärdighetskontrollen är positiv är en kontobeställning möjlig. Om kreditkontrollen är negativ tillåter inte vårt butikssystem att du betalar på kontot. Beslutet om huruvida en order är möjlig på kontot baseras enbart på ett automatiskt beslut av vårt nätbutiksystem, som utförs av Klarna eller det kreditföretag de använt sig av, ingen manuell kontroll av dina handlingar av en av våra anställda sker separat.

I den mån vi fattar automatiserade beslut med rättslig verkan har du rätt att få information om logiken, samt omfattningen och de avsedda effekterna av denna databehandling. Du kan få detta automatiska beslut granskat hos oss genom att förklara din åsikt och du har även rätt till mänsklig intervention av oss. För att göra detta, vänligen kontakta shop[at]klarna.com.

d) Betalning med kreditkort

Om du betalar med kreditkort lagras betalningsdatan i enlighet med Art. 6 (1b) GDPR av

Ingenico GmbH (Pfalzburger Strasse 43-44, 10717 Berlin)

Och delas endast vidare till de företagen som är involverade i betalningsprocessen.

Genom att betala med kreditkort accepterar du alla regler och villkor från betalningstjänsten. I detta fall samlar vi inte in eller lagrar någon data.

Vidare information om detta hittar du i kreditkortsföretagets dataförordningsregler.

2. För leverans av din order

För att leverera din order (Art.6 (1b) GDPR) och göra leveransen så smidig som möjligt (Art. 6 (1f) GDPR), så vidarebefordrar vi datan du anger som leveransadress och email samt där det behövs, ditt telefonnummer, till vår leveranspartner, som enbart använder informationen för leverans och notifiering av leverans. Dessa leveransföretag hanterar din information enligt dataskyddslag.

3. För kontakt angående leverans till servicepartner.

Om du ber om leverans till en servicepartner, kommer vi att ge ditt telefonnummer till ombudet. Vi kommer att ge det till vår partner, om du har gett det till oss frivilligt, så att vår partner kan informera dig så fort din cykel är redo för upphämtning.

4. För intern administration och marknadsföringssyften

Vi är en del utav SIGNA Sports Group och ägda av SIGNA Retail GmbH. Därför ger vi ibland persondata (pseudo-användarprofiler) inom en kontrakterad relation till

SIGNA Sports United GmbH (hädanefter “SIGNA”)

För analyserings- och marknadsföringssyften (t.ex. Google Analytics och Salesforce DMP). Datan skickas baserad på Artikel 6 (1) paragraf 1 f GDPR och för att nå våra ärliga intressen av en pseudo-analys av data av SIGNA Sports Group.

Du kan motsäga dig användandet av din persondata för marknadsföringssyften när du vill utan att ange anledning. I detta fall kommer inte SIGNA kunna se din personliga data.

5. För rabattkoder från Sovendus GmbH

För att använda en rabattkod skickas hash-värdet för din mailadress och I.P adress pseudonymiserad och krypterad till:

Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus)

(art. 6 (1f) GDPR).

Det pseudonymiserade hash-värdet för mailadressen används för att försäkra att adressen inte är blockerad för marknadsföring från Sovendus (Artikel 21 paragraf 3, Artikel 6 paragraf 1 c GDPR) I.P adressen används endast av Sovendus för datasäkerhetssyften och är en anonymiserad regel efter sju dagar (art. 6 (1f) GDPR). Vi skickar även det pseudonymiserade ordernumret, ordervärdet med valuta, sessions I.D, rabattkod och tidsstämpel för faktureringssyften till Sovendus (art. 6 (1f) GDPR).

Om du är intresserad av rabattkoder från Sovendus, inte har avsagt dig marknadsföring till din mailadress och klickat på rabattkods-bannern i detta fall, din titel, namn, och mailadress, kommer det skickas krypterat till Sovendus så att de kan ta fram en rabattkod (art. 6 (1f) GDPR).

För vidare information om behandlingen av din data av Sovendus, vänligen se deras regler och villkor på https://online.sovendus.com/se/integritetspolicy/.

6. För integreringen av Trusted Shops-märket.

För att visa vårt Trusted Shops kvalitetsmärke och Trusted Shops produkter för köpare efter beställning, integreras Trusted Shops-märket på denna hemsida.

Detta hjälper till att skydda vår, i balanseringen av diverse intressen, överskriva legitima intressen för att försäkra den optimala marknadsföringen av våra erbjudanden (art. 6 (1f) GDPR). Märket och tjänsterna som köps till i samband med det tillhandahålls av:

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När du använder märket lagrar webservern automatiskt en så kallad log fil som innehåller bland annat din I.P adress, tid och datum du besökt, överförd datavolym och den önskade tjänsten (access data) och dokumenterar tillfället. Accessdatan analyseras inte och skrivs automatiskt över inte senare än sju dagar efter ditt besök.

Ytterligare persondata överförs endast till Trusted Shops om du, efter lagd order, väljer att använda Trusted Shops produkt eller om du redan registrerat dig för att använda Trusted Shops produkt. I detta fall gäller det kontrakterade avtalet mellan dig och Trusted Shops.

7. Att betygsätta vår butik genom Google reviews

Du kan betygsätta köpprocessen på vår hemsida genom Google reviews enkät. Om du accepterar deltagande enligt (Art. 6 (1a) GDPR), kommer det att skickas en enkät från Google efter leverans av din order. För detta skickar vi följande information om din leverans

 • ditt beställnings-ID
 • din mailadress
 • landet som ordern ska skickas till
 • leveransdatum för din order
 • ditt Global Trade Item Number så att enkätdatan kan länkas till din produkt.

Vi skickar den informationen till Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter:”Google“)

Behandlingen av persondata av Google görs under Googles egna ansvar baserat på standardiserade dataskyddsklausuler enligt Europakommissionen enligt Art. 46 (2c) GDPR. Google har även implementerat omgivande tekniska och organisatoriska åtgärder, skapade för att skydda persondata mot omedveten eller otillåten förstörelse eller omedveten förlust, skada, ändring, otillåten visning eller tillgång. Dessa Google-åtgärder är i enlighet med ISO / IEC 27001: 2013-standarden.

Du kan ta tillbaka ditt medgivande när du vill. Detta får konsekvensen att vi inte längre fortsätter databehandlingen som beskriven ovan, vilken är baserad på detta medgivande i framtiden. Vidare information om Googles databehandling i samband med Google Customer Reviews program kan du hitta här.

8. När du får tillgång till integrerade YouTube videor

Vi använder, på vår hemsida, enligt art. 6 (1f) GDPR och för att sträva efter vårat legitima intresse i att göra vår hemsida intressant för dig, komponenter (videor) från företaget

YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (hädanefter: "YouTube"), a company of Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter: "Google").

Vi använder alternativet “enhanced data protection mode” från YouTube. Om du besöker en sida som har en inbäddad video, etableras en kontakt med Youtubes servrar och innehållet visas på hemsidan genom ett meddelande via din webbläsare.

Enligt YouTube, i ”enhanced data protection mode”, är din data, mer specifikt vilka av våra websidor du har besökt och enhetsspecifik information inklusive I.P adressen, kommer endast att skickas till YouTubes server i USA när du ser på videon. Datan skickas inte förrän du klickar på videon.

Om du är inloggad på din YouTube samtidigt, kopplas denna information till ditt YouTube-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker vår hemsida.

Behandlingen av persondata från Google görs på basis av standardiserade dataskyddsklausuler från Europakommissionen enligt art. 46 (2c) GDPR.

Google har även implementerat omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder framtagna för att skydda persondata mot omedveten eller otillåten skada eller omedveten förlust, skada, ändring, otillåten visning eller tillgång.

Dessa åtgärder som Google gör är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013 standard. För mer information om dataskydd i relation till YouTube, vänligen se Googles regler och villkor.

9. Google Maps

Vi använder Google Maps tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA på vår hemsida för att visa en interaktiv karta. På grunda av den implementationen, samlar Google enhetsrelaterad information, log data inklusive I.P adress liksom platsrelaterad information.

Ingen data skickas till Google genom att endast besöka vår hemsida. Det är endast när du klickar på kartan som du aktiverar den interaktiva kartan från Google Maps och ger då tillåtelse för datautbyte till Google.

Behandlingen av persondata av Google genomförs under Googles egna ansvar i enlighet med standardiserade dataskyddsklausuler från Europakommissionen i enlighet med art. 46 (2c) GDPR. Google har även implementerat omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder framtagna för att skydda persondata mot omedveten eller otillåten skada eller omedveten förlust, skada, ändring, otillåten visning eller tillgång. Dessa åtgärder som Google tar är certifierade i enlighet med ISO/IEC 27001:2013 standard.

Google använder persondata för att utvärdera användandet av hemsidan, för att samla in rapporter på hemsideaktivitet och för att förse andra tjänster associerade med användandet av hemsidan och internet för syftena marknadsundersökning och hemsidornas design i regel med riktlinjerna.

Google kan även vidarebefordra denna information till tredjeparter där det krävs enligt lag, eller där sådana tredjeparter behandlar information å Googles vägnar.

Du kan förhindra att data skickas genom Google Maps applikation till Googles servrar genom att inaktivera JavaScript i din webbläsare. I detta fall kommer du dock inte kunna använda kartan.

Mer information om dataskydd i samband med Google Maps hittar du i Googles regler och villkor.

10. Information om möjlig risk för dataöverföring till osäkra tredjeland, i synnerhet USA.

Med ECJ regleringen från 16 juli 2020 (c-311/18), det (partiska) likställda beslutet för USA enligt Art. 45 (1) GDPR, den så kallade Privacy Shield deklarerades ogiltig.

USA är därför ett så kallat osäkert tredjeland. Ett ”tredjeland” är en stat utanför European Economic Area (EEA) i vilken GDPR inte är direkt tillämplig. Ett tredjeland anses ”osäkert” om EU-kommissionen inte har tagit ett likställt beslut för det landet i enlighet med art. 45 (1) GDPR som bekräftar att likställt skydd av persondata finns i det landet. Det betyder att USA för tillfället inte erbjuder den nivån av dataskydd som krävs i EU.

Det finns i synnerhet en risk när persondata skickas till USA, att Amerikanska myndigheter kan få tillgång till persondata på basis av övervakningsprogrammet PRISM och UPSTREAM baserad på Sektion 702 av FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), såväl som på basis av Executive Order 12333 eller Presidential Police Directive 28. EU medborgare har inget effektivt lagligt skydd mot detta i USA eller EU.

I denna integritetspolicy kommer vi att informera dig när och hur vi överför personuppgifter till USA eller andra osäkra tredjeland. Vi överför bara dina personuppgifter om

 • mottagaren ger tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter i enlighet med art. 46 (1) GDPR;
 • du har uttryckligen samtyckt till överföringen efter att vi har informerat dig om riskerna i enlighet med art. 49.1 (a) GDPR;
 • överföringen är nödvändig för att uppfylla avtalsförpliktelser mellan dig och oss (art. 49.1 b GDPR);
 • ett annat undantag från artikel 49 i GDPR gäller.

Garantier enligt art. 46 (1) i GDPR kan vara så kallade bindande företagsregler, det vill säga bindande, interna dataskyddsregler för en leverantör som överenskommits med tillsynsmyndigheterna. Enligt art. 46 (2c) i GDPR kan så kallade standardiserade dataskyddsbestämmelser, som utfärdas av Europeiska kommissionen i enlighet med art. 93 (2), också betraktas som lämpliga garantier. I dessa standardiserade dataskyddsbestämmelser ser mottagaren till att uppgifterna är tillräckligt skyddade och att en skyddsnivå som är jämförbar med GDPR garanteras. Vi försäkrar oss i förväg att mottagaren också kan uppfylla de överenskomna garantierna.

För tillfället baserar vi överföringen av data till USA uteslutande på garantier enligt art. 46 (1) i GDPR. Om detta inte längre är möjligt i framtiden och vi måste basera en överföring av personuppgifter till tredje part på ditt samtycke enligt art. 49 (1a), skulle vi bara göra detta tillfälligt, bara fram till den berörda tredje parten antingen har utfärdat bindande interna dataskyddsbestämmelser enligt art. 46 (2b), 47 i GDPR eller anammar de standardiserade dataskyddsbestämmelser som utfärdats av Europeiska kommissionen i enlighet med art. 46 (2c), 93 (2).

11. För andra ändamål

Därtill överför vi endast dina personuppgifter till tredje part om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 (1a) i GDPR.
 • i händelse av att det finns en rättslig skyldighet att lämna ut information i enlighet med art. 6 (1c).
 • överföringen är nödvändig enligt GDPR art. 6 (1f) för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett tvingande legitimt intresse av att inte avslöja dina uppgifter.

IV. Cookies och pixeltaggar

1. Vad är cookies och pixeltaggar?

Vi använder cookies på vår webbplats. Dessa är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din enhet (dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus, trojaner eller någon annan skadlig kod.

Information lagras i kakan relaterat till den specifika enhet som används. Detta innebär dock inte att vi omedelbart är medvetna om din identitet.

Vi använder pixeltaggar (även kallade räknepixlar eller spårningspixlar) i våra online-erbjudanden. En pixel är en liten grafikdel som integreras med HTML-koden på vår webbsida. Pixel-taggen lagrar eller ändrar inte någon information på din enhet; pixlar skadar inte heller din enhet och innehåller inte virus, trojaner eller någon annan skadlig kod.

Pixlar kan skicka personuppgifter som din I.P. adress, hänvisningsadressen till den webbplatsen du besökte, den tidpunkt då pixeln visades, webbläsaren som använts och tidigare placerad cookie-information till en webbserver. Detta gör det möjligt att utföra räckviddsmätningar och andra statistiska analyser, som tjänar till att optimera våra erbjudanden.

Användningen av cookies gör det lättare för dig att använda vår webbplats. Vi använder till exempel så kallade session cookies för att känna igen att du redan har besökt vissa sidor på vår webbplats, för att känna igen att du redan är inloggad på ditt användarkonto eller för att visa din kundvagn. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Vi använder också tillfälliga så kallade comfort cookies för att optimera användarvänligheten på webbplatsen, som lagras på din enhet under en viss tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen identifierar den automatiskt att du har besökt oss innan och vilka sök och inställningar du har gjort, så att du inte behöver ange dem igen. Dessa raderas vanligtvis efter högst 30 dagar. Det är bara ”komfortkakorna” med språkinställningar som lagras i 365 dagar.

Vi använder också cookies och pixeltaggar i verktyg från tredje part för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera den i syfte att optimera våra erbjudanden till dig (läs mer under V). Dessa analys-, spårnings- och inriktningscookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har besökt oss när du använder vår webbplats igen. Dessa cookies raderas automatiskt efter en definierad tidsperiod.

2. Vad är den rättsliga grunden för behandling med hjälp av cookies och pixeltaggar?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies och pixeltaggar beror på vilken kategori cookies och pixeltaggar som används. Användningen av cookies som är nödvändiga för att upprätthålla webbplatsens funktioner, används av oss för att skydda våra legitima intressen enligt Art. 6 (1f) GDPR; vårt legitima intresse är att erbjuda en väl fungerande och visuellt tilltalande webbplats. Alla andra cookies som inte krävs för att underhålla webbplatsens funktioner används endast av oss med ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1a). Du kan ge detta samtycke via vårt cookie-samtyckesverktyg eller återkalla det när som helst med omedelbar verkan. Du kan antingen godkänna användningen av alla cookiekategorier, eller göra ett individuellt val.

V. Samtyckeshantering med OneTrust

Vår webbplats använder samtyckehanteringstjänsten OneTrust från 2020 OneTrust, LLC (Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London EC3N 3DQ, Storbritannien).

I detta sammanhang behandlas datum och tid för besöket, webbläsarinformation, samtyckesinformation, enhetsinformation och IP-adress för den begärande enheten. Den rättsliga grunden är Art. 6 (1f) i GDPR (legitimt intresse). Att erhålla och hantera lagligt krävda samtycken är att betrakta som ett legitimt intresse i den mening som avses i ovannämnda förordning, eftersom störningen av användarnas rättigheter är mycket låg till följd av användningen av anonymiserade IP-adresser och involveringen av en tjänsteleverantör med säte i Tyskland.

OneTrust lagrar samtycken och återkallelser för vår räkning och på våra instruktioner. Lagringen baseras på Art. 6 (1f). Att kunna uppfylla ansvarsskyldigheten enligt Art. 5 (2) i GDPR är ett legitimt intresse. Mer information om dataskydd på OneTrust hittar du här:

Cookie Button

VI. Spårning och inriktning

De spårnings- och inriktningsåtgärder som anges nedan används av oss i enlighet med Art. 6 (1f) GDPR.

Med hjälp av dessa spårningsåtgärder vill vi se till att vår webbplats är skräddarsydd för användarnas behov och dess kontinuerliga optimering. Vi använder också spårningsåtgärder för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats. Genom att använda dessa riktade åtgärder vill vi se till att du endast visas reklam skräddarsydd för faktiska eller antagna intressen på dina enheter.

Respektive databehandlingsändamål och datakategorier finner du i beskrivningen av spårningsverktygen.

1. Adform

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget Adform från Adform A / S, Wildersgade 10B, 1: a sal. DK-1408 Köpenhamn, Danmark.

Som en så kallad efterfrågesideplattform möjliggör Adform oss att automatisera inköp av reklamlager och därmed använda vår annonsbudget så effektivt som möjligt. Om du klickar på en annons kommer Adform att ställa in cookies på din enhet. Via cookie-ID registrerar Adform vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas för samma användare mer än en gång. Dessutom kan Adform använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsbegäranden, till exempel när en användare klickar på en Adform-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp där. Detta gör att vi kan förbättra kampanjens resultatrapporter. Adform-cookies innehåller ingen personlig information som e-postadresser, namn eller postadresser.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Adform. I det garanterar Adform att de kommer att behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och att den registrerades rättigheter skyddas.

Du hittar mer information om dataskydd på Adform här.

2. Quantcast Advertise

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget Quantcast Advertise från Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Quantcast Advertise som en så kallad Demand Side platform gör det möjligt för oss att automatisera inköp av reklamlager och därmed använda vår annonsbudget så effektivt som möjligt

Om du klickar på en annons kommer Quantcast att ställa in cookies på din enhet. Quantcast använder cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas flera gånger för samma användare. Dessutom kan Quantcast använda cookie-ID:n för att registrera så kallade konverteringar som relaterar till annonsbegäranden, till exempel när en användare klickar på en Quantcast-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Detta gör att vi kan förbättra kampanjers resultatrapporter. Quantcast-cookies innehåller inga personliga uppgifter som e-postadresser, namn eller adresser.

Vi har slutit ett gemensamt tillägg för datadelning med Quantcast. I detta försäkrar Quantcast att de behandlar uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och säkerställer skyddet för den registrerades rättigheter. Grundregeln är att dina uppgifter som samlas in i samband med Quantcast Advertise lagras under en period av 13 månader från insamlingsdatumet.

Du hittar allmän information, information om kontaktalternativ och information om hur du väljer bort Quantcast här.

Genom det avtal som vi har med Quantcast erkänner Quantcast det gemensamma ansvaret enligt dataskyddslagstiftningen och tar på sig väsentliga dataskyddsskyldigheter för att informera de drabbade, för datasäkerhet och för rapportering av dataskydd. För att hävda dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta privacy[at]addnature.com eller privacy[at]quantcast.com.

Du hittar mer information om dataskydd på Quantcast här. För mer information om hur Quantcast fungerar, se deras Frequently Asked Questions.

3. Adobe Media Optimizer

Vi använder verktyget Media Optimizer från Adobe Advertising Cloud från Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

Om du klickar på en annons i en sökmotor ställer Adobe Media Optimizer in cookies som lagras på din dator eller annan enhet. Cookie-ID: n gör det möjligt för oss att spåra konverteringar relaterade till specifika annonser, till exempel när en användare klickar på en annons i en sökmotor och senare besöker vår webbplats och gör ett köp. Detta gör det möjligt för oss att förbättra marknadsföringen av vår webbplats i de organiska sökresultaten för internetsökmotorer och därmed öka konverteringsfrekvensen och antalet besökare på vår webbplats. När Adobe Media Optimizer används överförs data, såsom IP-adressen, beställningsvärdet och aktiviteterna för användaren, till en server av Adobe Systems Software Ireland Limited och lagras där.

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Adobe. I det försäkrar Adobe att de kommer behandlar uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och att den registrerades rättigheter skyddas.

Om personuppgifter överförs från Adobe till USA görs detta på grundval av Europeiska kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser i enlighet med art. 46 (2c), GDPR. Adobe har också implementerat omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, skada, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst.

Dessa Adobe-åtgärder är certifierade enligt ISO / IEC 27001: 2013-standarden.

Du hittar mer information om dataskydd på Adobe här.

4. Channel Pilot

På vår webbplats samlas och lagras data med hjälp av tekniker från Channel Pilot Solutions GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användarprofiler hjälper oss att analysera besökarnas beteende för att förbättra vår webbplats och se till att den är anpassad efter användarnas behov. För detta ändamål kan cookies användas. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas inte direkt ihop med personuppgifter om pseudonymens bärare.

Mer information om dataskydd på Channel Pilot hittar du här.

5. Epoq

På den här webbplatsen använder vi teknik från Epoq Internet Services GmbH (www.epoq.de) för att samla in och lagra data från vilka användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa användarprofiler underlättar analysen av besökares beteende som i förlängningen förbättrar vår webbplats genom att se till att den skräddarsys efter användarnas behov.

För detta ändamål kan cookies användas. Den information som genereras i processen skickas till en server i Tyskland och lagras där. Med Epoq Engine kan varken vi eller operatören av respektive analysverktyg samla in personlig information som gör att vi kan avslöja användarens identitet.

Mer information om dataskydd på Epoq finns här.

6. Facebook-reklam

Vi använder Facebooks Website Custom Audiences från Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland).

Detta är en marknadsföringstjänst som tillhandahålls av Facebook. Det gör det möjligt för oss att visa individuellt skräddarsydda och intressebaserade annonser på Facebook för pseudonymiserade besökare på vår webbplats som också använder Facebook.

En Facebook Custom Audience pixeltagg för anpassad publik är integrerad på vår webbplats. Detta är en Java Script-kod som lagrar icke-personlig information om användningen av webbplatsen. Detta inkluderar din IP-adress, webbläsaren som används och hem- och målsidor. Denna information överförs till Facebook-servrar i USA.

Överföringen av denna information till USA sker på grundval av Europeiska kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser i enlighet GDPR art. 46 (2c). Facebook har också genomfört omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, skada, modifiering, obehörig avslöjande eller åtkomst.

Systemet kontrollerar automatiskt om du har sparat en Facebook-cookie. Facebook-cookien används för att automatiskt avgöra om du tillhör den målgrupp som är relevant för oss. Om du tillhör målgruppen visas motsvarande annonser från oss på Facebook. Under denna process kommer du inte att identifieras personligen genom datamatchning, varken av oss eller av Facebook.

Du kan invända mot användningen av tjänsten Custom Audiences på Facebooks sida. När du har loggat in på ditt Facebook-konto går du till inställningarna för Facebook-annonser.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du förhindra att data skickas till Facebook genom att klicka på den här länken. Genom att klicka skapas en blockerande cookie i bakgrunden för att säkerställa detta. Ingen popup eller liknande visas när funktionen triggas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta. Som resultat får vi inte längre fortsätta den databehandling som beskrivs ovan i framtiden, då den baseras på detta samtycke.

Du hittar mer information om Facebooks dataskydd i Facebooks integritetspolicy.

7. Google Marketing Platform

Vi använder Google Marketing Platform på vår webbplats, en webbanalys- och reklamtjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter: "Google").

Tjänsten kombinerar Googles produkter Google Analytics 360 Suite, Search Ads 360, Display & Video 360, Optimize 360, Tag Manager 360, Attribution 360 och Data Studio. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användningsprofiler och cookies och pixeltaggar (se ovan under IV) används.

Den information som behandlas på detta sätt om din användning av vår webbplats är till exempel:

 • webbläsartyp / version,
 • operativsystemet som används,
 • referrer URL (den tidigare besökta sidan),
 • värdnamn på datorn som används (IP-adress),
 • tid för serverförfrågan,

samt ytterligare information om användningen av vår webbplats. IP-adresserna är anonymiserade så det är inte möjligt att identifiera din person (IP-maskering).

Vi har slutit orderhanteringsavtal med Google för användning av marknadsföringsplattformen. Där försäkrar Google att de behandlar uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och ser till att den registrerades rättigheter skyddas. Informationen kan överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning.

Obs: Informationen som genereras av cookies om användningen av vår webbplats (t.ex. enhetens IP-adress, åtkomsttid, referrer-URL och information om webbläsaren och operativsystemet som används) överförs till Googles servrar i USA och behandlas där.

USA är så kallade osäkra tredjeländer (se motsvarande avsnitt III. i denna dataskyddsinformation). Detta innebär att det inte finns något lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen för USA. Dina uppgifter är därför inte föremål för en nivå av dataskydd i USA som är jämförbar med EU: s. Google erbjuder för närvarande inga garantier enligt GDPR art. 49 (1a) som kan kompensera för detta dataskyddsunderskott. Dina uppgifter utsätts därför för risken för statlig åtkomst enligt beskrivning i avsnitt III. 1.

Om du samtycker till behandling av Google samtycker du därför samtidigt till att dina uppgifter överförs till USA i enlighet med art. 49 (1a) i GDPR.

Mer information om dataskydd i samband med Google Marketing Platform hittar du här.

a) Analytics 360 Suite

Genom att använda Google Analytics behandlar Google informationen för vår räkning för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster associerade med webbplats- och internetanvändning i syfte av marknadsundersökning och efterfrågeorienterad design av dessa internetsidor.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google inom EU-länderna eller i andra avtalsslutande stater som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

Vi har aktiverat annonseringsfunktionerna i Google Analytics. Detta genererar rapporter om målgrupper, demografiska egenskaper som ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökaren, samt om våra marknadsföringskampanjer. Uppgifterna för detta kommer från kampanjer som genomförs via Googles tjänster, intressebaserad reklam från Google, Googles Display Network och besökardata från tredjepartsleverantörer. Detta avslöjar inte din identitet direkt för oss. Med hjälp av dessa rapporter kan vi utvärdera användarnas beteende i samband med våra online-erbjudanden och optimera adresseringen av målgrupper.

Om du inte vill att ditt användarbeteende ska beaktas i dessa rapporter kan du inaktivera detta, till exempel via annonsinställningarna i ditt eget Google-konto eller förhindra att Google Analytics samlar in data enligt beskrivningen nedan. Du kan också begränsa insamlingen av data genom att inte logga in på ditt eget Google-konto när du besöker vår webbplats.

Vi använder inte Universal Analytics med användar-ID som erbjuds av Google.

Om det behövs kommer de insamlade uppgifterna att överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar uppgifterna för vår räkning.

Användardata som samlas in via cookies raderas automatiskt efter 14 månader.

Ytterligare information om dataskydd i samband med Google Analytics finns. bland annat i Google Analytics hjälpsida. Information om Googles användning av data finns i deras integritetspolicy.

b) Google Optimize 360

Vår webbplats använder webbanalys- och optimeringstjänsten "Google Optimize 360", som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter: "Google Optimize").

Vi använder Google Optimize för att öka attraktiviteten, innehållet och funktionaliteten på vår webbplats genom att visa nya funktioner och innehåll för en procentandel av våra användare och statistiskt utvärdera ändringar i användningen. Google Optimize är en undertjänst av Google Analytics (se avsnittet om Google Analytics).

Google Optimize utvärderar din användning av vår webbplats för att sammanställa rapporter om optimeringstester och relaterade webbplatsaktiviteter samt för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

c) DoubleClick Digital Marketing

Inom ramen för DoubleClick Digital Marketing samlas information in och analyseras för att optimera reklam. De tekniker som används gör det möjligt för oss att adressera dig specifikt med individuell, intressebaserad reklam. Till exempel registreras vilket av vårt innehåll du var intresserad av. Baserat på informationen kan vi också visa dig erbjudanden på tredjepartswebbplatser som är specifikt anpassade till dina intressen, vilka bestäms av ditt tidigare användarbeteende. Insamlingen och analysen av ditt användarbeteende är uteslutande pseudonym och gör det inte möjligt för oss att identifiera dig.

Du kan ändra dina inställningar rörande visningen av intressebaserad annonsering från DoubleClick Digital Marketing via Googles annonsinställningshanterare.

8. Google Ads (med remarketing)

Vi använder Google Conversion Tracking and Remarketing Pixel från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter: "Google") på vår webbplats.

Tjänsten gör det möjligt för oss att designa, statistiskt spela in, optimera och visa reklaminnehåll efter behov. För att säkerställa synligheten i vårt erbjudande är vi beroende av sådant reklaminnehåll.

Google Ads ställer in en cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google se att du klickade på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Dessutom använder vi information om din användning av den här webbplatsen som Google samlar in och utvärderar för vår räkning (se här för mer information). Detta gör att vi kan rikta oss till dig på andra webbplatser med innehåll som är relevant för dig.

Dessutom använder vi remarketingpixeln, som samlar in och utvärderar information om din användning av den här webbplatsen. Detta gör att vi kan rikta oss till dig på andra webbplatser med innehåll som är relevant för dig. Enligt Google sker ingen beblandning av de uppgifter som samlas in under remarketing med personuppgifter som kan lagras av Google. Google pseudonymiserar också dessa uppgifter. Tag-baserad remarketinginformation lagras i 30 dagar.

Varje Ads-kund får en specifik cookie. Cookies kan därför inte spåras över Ads-kundernas webbplatser. Informationen som samlas in med hjälp av omvandlingscookien används för att skapa konverteringsstatistik för annonskunder som har valt omvandlingsspårning. Som Ads-klient får vi veta det totala antalet användare som klickade på en annons och omdirigerades till en sida taggad med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som vi personligen kan identifiera dig med.

Informationen som genereras av cookien om din användning av den här webbplatsen, såsom klickbeteende på texter och produkter eller interaktioner med videor, överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Googles behandling av personuppgifter i detta avseende sker under Googles eget ansvar baserat på Europeiska kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt GDPR art. 46 (2c). Google har även implementerat omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, skada, modifiering, och obehörigt avslöjande eller åtkomst. Dessa åtgärder från Google är certifierade enligt ISO / IEC 27001: 2013 standard.

Du hittar Googles dataskyddsinformation här.

9. Kameleeon

Vi använder också Kameleeon. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Kameleeon SAS. Den gör att vi kan köra A/B och multivariata tester för att se vilken version av vår webbplats som användare föredrar. För detta ändamål använder Kameleeon cookies (se avsnitt 5), där bland annat din IP-adress lagras. Detta anonymiseras av Kameleeon innan det överförs till Kameleeon. Kameleeon lagrar eller bearbetar ingen personligt identifierbar information.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta (se IV. 3a ovan) eller genom att göra lämpliga inställningar via vårt cookie-samtyckesverktyg. Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.

Information kommer inte vidarebefordras till tredje part såvida det inte finns en laglig skyldighet att göra det eller tredje part behandlar uppgifterna för vår räkning (t.ex. ett datacenter).

För mer information om dataskydd på Kameleeon och hur tjänsten fungerar, se deras integritetspolicy.

10. Webtrekk

För den statistiska analysen av datatrafik använder vi ett analysverktyg från

webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin.

Vi samlar in statistik om användarnas beteende på vår webbplats. När du använder webbplatsen samlas och utvärderas information som överförs av din webbläsare genom användning av cookies och så kallade pixlar. En direkt personlig referens genom sammanslagning upprättas inte. Dessutom har vi ingått ett orderhanteringsavtal för användning av webtrekk. Genom detta avtal garanterar webtrekk att de behandlar uppgifterna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och garanterar skyddet för den registrerades rättigheter.

11. Marknadsföring av reklam

På vår webbplats samlas information om ditt surfbeteende (så kallade spårningsdata) bland annat via spårningsinstrument som beskrivs i detta avsnitt (VI.), om du har gett ditt samtycke (se ovan under IV. 2 d). Dessutom samlas uppgifter om dig in på denna webbplats när du skapar ett kundkonto och / eller köper varor via denna webbplats (kundkonto/kontrakt och bearbetningsdata, se ovan i avsnitt II.5). Spårningsdata kan kombineras av oss med andra kundkonton / kontrakts- och avvecklingsdata (inklusive via import av hashade e-postadresser, kund-ID i analysverktyg som Google Analytics och kombinationen av klient-ID från analysverktyg med andra analysverktyg som Google Analytics och Adform).

Detta för att göra det möjligt för oss att erbjuda dig mer anpassad reklam och för att vi bättre ska kunna rikta våra marknadsföringsutgifter.

De kombinerade spårningsdata och kundkonto/kontrakt och avvecklingsdata lagras endast av oss i pseudonymiserad form. Personuppgifter som ditt namn, e-postadress, födelsedatum etc. behandlas inte som tydliga uppgifter.

Baserat på de pseudonymiserade uppgifterna får vi information om ditt beteende och dina konsumtionspreferenser. Ingen information genereras om särskilt känsliga uppgifter (t.ex. politiska åsikter, hälsotillstånd eller etniskt ursprung) och inga sådana känsliga uppgifter används i samband med bildandet av preferenser.

Vi kan också använda denna information om dina preferenser för att göra det möjligt för tredje part (annonsörer) att visa dig individanpassad reklam på tredjepartswebbplatser (så kallade "publishers"). I det här fallet kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till annonsörerna eller webbplatsoperatörerna (utgivare). Varken vi eller tredje part kan direkt tilldela specifika preferenser till din person. Dessutom måste ett minimumantal personer (20 personer) för vilka information om preferenser lagras av ovannämnda företag ha samma preferenser (K-anonymitet). Den rättsliga grunden för databehandlingen som beskrivs ovan är ditt samtycke i enlighet med GDPR art. 6 (1a).

I den mån du inte längre vill samla in spårningsdata på webbplatser för ovannämnda syfte kan du när som helst återkalla det samtycke du har gett i detta avseende via det verktyg för samtyckeshantering vi använder.

VII. Den registrerades rättigheter

Du har rätt:

 • enligt GDPR art. 7 (3), att när som helst dra tillbaka ditt samtycke från oss. Som ett resultat kommer vi i framtiden inte längre att kunna fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke;
 • enligt GDPR art. 15, att be om information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du be om information om bearbetningsändamålen, kategorin för personlig data, de kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av bearbetning eller invändning, förekomsten av en rätt att klaga, ursprunget till dina uppgifter, om detta inte samlades in av oss, och om förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och i tillämpliga fall meningsfull information om dess detaljer;
 • enligt GDPR art. 16, att begära omedelbar korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • enligt GDPR art. 17, att begära radering av dina uppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl för allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk ;
 • enligt GDPR art. 18, att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts av dig, behandlingen är olaglig och du motsätter dig att de raderas och vi behöver inte längre uppgifterna, men det krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandlingen i enlighet med GDPR art. 21;
 • i enlighet med GDPR art. 20, att be om att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person och
 • i enlighet med GDPR art. 77 att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du för detta ändamål kontakta tillsynsmyndigheten på din vistelseort, arbetsplats eller vårt huvudkontor.

För att utöva dina registrerades rättigheter mot oss, vänligen kontakta privacy[at]addnature.com.

VIII. Rätt att protestera

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av legitima intressen i enlighet med GDPR art. 6 (1.1f), har du rätt enligt GDPR art. 21 att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter om det finns skäl relaterade till din situation eller om du motsätter dig direktmarknadsföring. I det senare fallet har du en allmän rätt till att protestera som kommer att vidtas av oss utan att du behöver ange skäl relaterade till din situation.

Om du vill utöva din rätt att motsätta dig kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy[at]addnature.com.

IX. Dataskydd

All data som personligen överförs av dig överförs i krypterad form med den gängse säkerhetsstandarden TLS (Transport Layer Security). TLS är en säker och testad standard som även används hos nätbanker. Du kan känna igen en säker TLS-anslutning i bland annat s:et efter http (dvs. https: // ..) i din webbläsares adressfält eller med hänglåssymbolen högst upp i din webbläsare.

Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

X. Datum för och ändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med juni 2021.

På grund av utvecklingen av vår webbplats, erbjudanden via webbplatsen eller ändringar i lagstadgade eller reglerade krav kan det vara nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Den aktuella integritetspolicyn i dess ändrade form kan när som helst laddas ner från webbplatsen https://www.addnature.com/data-protection.html och skrivas ut.